Informasjon

 Start / Informasjon

Det er gjennom holdningsskapende endringer hos brukeren vi kan få ned skadeantallet forårsaket av fyrverkeri.

Bransjerådet har de senere år lansert landsdekkende kampanjer som ”Hold avstand” ( Alle produktene har en oppgitt sikkerhetavstand oppgitt på bruksanvisningen og det er særdeles viktig at tilskuere respektere denne. Den som avfyrer fyrverkeriet skal også fjerne seg så raskt som mulig denne avstanden).

”Adversel - Vis hensyn” ( Respekter anviste oppskytningsplasser, tenk på omgivelsene og brenn ikke av fyrverkeri i områder hvor det oppholder seg dyr, i nærheten av eldrehjem/sykehus o.l.).

”Tenk sikkerhet” ( Planlegg din oppskytning, les bruksanvisningen, bruk beskyttelsesbriller, utstyr dine venne, familie og andre som skal beundre fyrverkeriet med beskyttelsesbriller også).

NPB Folder

Fyrverkeri er ikke leketøy! Du har ikke lyst å ødlegge kvelden og fremtiden hverken for deg selv eller andre. Ta ansvar!  Last ned fil

Advarsel

Vær edru og følg bruksanvisningen! Utsett ikke deg selv eller andre for fare.  Last ned fil

Beskyttelsebrille info

Mange av skadene nyttårsaften er øye skader. Bruk beskyttelsesbriller når du skal nyte fyrverkeriet.  Last ned fil

Årets sikkerhetsprodukter  Last ned fil

Barnas Nyttårsaften  Last ned fil

Familien Klønesen  Last ned fil

Bruk beskyttelsesbriller  Last ned fil